Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006

1. Název

Obec Zářecká Lhota

2. Důvod a způsob založení

Obec Zářecká Lhota (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo » Starosta » Obecní úřad

Organizační složky obce:

·  Obecní knihovna Zářecká Lhota

·  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zářecká Lhota

Příspěvková organizace:

---

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Zářecká Lhota

Zářecká Lhota č. p. 5

565 01 Choceň

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Zářecká Lhota

Zářecká Lhota č. p. 5

565 01 Choceň

4.3. Úřední hodiny

Středa

19.00 – 20.00

4.4. Telefonní čísla

725 092 574, 604 148 586

4.5. Čísla faxu

- - -

4.6. Adresa internetové stránky

http:/zareckalhota.webpark.cz

4.7. Adresa e-podatelny

zarecka.lhota@centrum.cz

4.8. Další elektronické adresy

---

5. Případné platby lze poukázat

KB, a.s., č.ú.: 16625611/0100

6. IČ

00279820

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

viz stránka vývěska

9. Žádosti o informace

viz stránka žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

viz stránka příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Řešení živ. situací na Portále veřejné správy

Správní obvody pro obec Zářecká Lhota:

    Městský úřad s rozšířenou působností: Vysoké Mýto

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

viz stránka přehled používaných předpisů

14.2. Vydané právní předpisy

viz stránka vývěska

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz stránka vývěska