Úřední deska - aktuální  /  Úřední deska - archiv

 

 

Položka

Vyvěšeno

Sňato

Vyhláška o odpadech na rok 2015 10.2.2015
Plán pro zadávání povodňových rizik v povodí Labe 8.1.2015

2015

Usnesení zastupitelstva

Rozpočet

Závěrečný účet za rok 2014

Sozový plán

2014

Usnesení zastupitelstva

Rozpočet

Závěrečný účet za rok 2013

 

Ke stažení - vyhlášky, směrnice, územní plán...

Územní plán - kompletní na stránkách Vysokého Mýta

Požární řád obce

Požární ochrana na akcích

Povodňový plán

Vyhláška o systému odpadů

Vyhláška o poplatku za odpady

Vyhláška o poplatku ze psů

Vyhláška o pohybu psů (zákaz koupání v rybníku p.č.319)

Provozní řád kulturního domu a podmínky pronájmu sálu

Program obnovy venkova

Program rozvoje obce

IČO výpis z registru